Tahun Strata Jurusan Perguruan Tinggi
1992-2008 S3 Studi Islam/Pemikiran IAIN-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
1959-1965 SD/MI SD Rantau Ikil/MI al-Hidayatul Islamiyah Sirih Sekapur
1989-1991 S2 Studi Islam/Pemikiran IAIN-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
1972-1976 D3 Pendidikan Agama Islam/Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah IAIN-UIN Imam Bonjol Padang
1976-1982 S1 Pendidikan Agama Islam/Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah IAIN-UIN Imam Bonjol Padang