Tahun Judul Jabatan URL Sumber Dana
2019-2020 68 Tahun Shofwan Karim; Melukis di Atas Awan Peneliti https://shofwankarim.me/profil/ Personal &
2006-2008 Nasionalisme, Pancasila dan Islam sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi... Peniliti https://shofwankarim.me/profil/ Personal &
1981-1982 Al-Masjidu wa Makanatuhu fi Bina-i wa Tanmiyati li Jili al-Syabab Peneliti https://shofwankarim.me/profil/ Personal
1975-1976 al-Iman Asas li al-Maslaha al-Umma Peneliti https://shofwankarim.me/profil/ Personal